Informatie over ons

Onze vrijwilligers 

Ons team bestaat uit meer dan 70 vrijwilligers die allen één of meerdere dagdelen per week hun werkzaamheden verrichten onder leiding van een eveneens vrijwillige coördinator.


Wij zoeken regelmatig nieuwe vrijwilligers voor onze kringloopwinkel. Voelt u zich geroepen om deel uit te maken van ons gezellige team, neem dan contact op met de Kringloopwinkel.


Onze historie

Kringloop de Cirkel is voortgekomen uit de Stichting Mensen Zonder Werk, in 1981 opgericht door de heer J.K. Kroon. Toen de heer Kroon destijds zelf werkloos raakte viel het hem op dat er in Nunspeet geen voorzieningen waren voor werklozen om hun tijd nuttig te besteden, lotgenoten te treffen en samen een positieve wending aan hun persoonlijke situatie te geven. Met medewerking van toenmalig VVD-wethouder mevrouw Van de Kop – Van der Horst werd het mogelijk gemaakt om in de voormalige bibliotheek aan de Stationslaan 33 de Stichting Mensen Zonder Werk te vestigen. In deze periode werd het stichtingsbestuur in contact gebracht met dominee De Boer en Anneke de Vrieze, waardoor een mooie breed gedragen samenwerking ontstond om de stichting vlot te trekken. Behalve allerlei activiteiten zoals hout- en metaalbewerking en creatieve en vormende cursussen ontstond al vrij snel ook een kringloopwinkel. Vanwege het grote succes van de kringloopwinkel en de gaandeweg tanende belangstelling voor de andere aangeboden activiteiten verwerd de Stichting Mensen Zonder Werk in de jaren daarna tot het (zelfstandige) Kringloopcentrum De Cirkel.

In de leegstaande oude bibliotheek werden door de gemeente enkele machines neergezet en konden deze mensen hier een zinvolle dagbesteding krijgen en hun vakmanschap op pijl houden. Veel spullen werden gratis aangeleverd en konden door de mensen gerepareerd worden, vaak werden deze spullen dan weer terug gegeven. De spullen die niet terug hoefden maar wel gerepareerd waren,  werden te koop aangeboden aan de vrijwilligers van de Stichting. Uiteindelijk is hieruit het idee ontstaan om de spullen te gaan verkopen aan iedereen.
Dominee De Boer is gaan praten met Jan Kuipers, een goede vriend van hem, en heeft het voor elkaar gekregen dat hij een soort portaalcabine kreeg die dienst ging doen als winkel. Deze unit kreeg hij in bruikleen omdat Jan Kuipers verantwoording moest afleggen in het bestuur. Hij kreeg deze unit al vrij snel als geschenk. De kringloop als zodanig was geboren. Dit gebeurde op 21 oktober 1981.

Het kringloop gebeuren nam steeds grotere vormen aan. Het verdrong zo een beetje de ‘Stichting mensen zonder werk’”. Uiteindelijk heeft men eind jaren ’80 besloten de naam te veranderen in onze huidige naam “Stichting Kringloopcentrum “de Cirkel”. Dit gebeurde officieel bij de notaris op 17 september 1991.

Veel veranderingen hebben  plaats gevonden binnen de Kringloop. Veel voorzitters hebben gehamerd op de stukken en vele coördinatoren hebben energie in de kringloop gestoken. Diverse keren werd de winkel uitgebreid, overkappingen zijn gebouwd. De kantine werd verplaatst en aangepast aan de huidige tijd. Wat wel is gebleven zijn de kopers, zowel jong als oud, allen hebben en vinden nog steeds de weg naar de Kringloop en tot op de dag van vandaag zijn we nog steeds een goed lopende machine.

Geen enkele organisatie die al bijna 40 jaar aan de weg timmert doet dit zonder slag of stoot, er zijn rumoerige tijden geweest, droevige tijden en tijden van plezier. De afgelopen jaren is ons team flink gegroeid, vanwege uitbreiding met een extra hal naast onze winkel. Ook wisselen mensen af en toe, hetzij omdat ze een andere invulling aan hun vrije tijd willen geven of omdat hun gezondheid te wensen overlaat. Desondanks kunnen we terug kijken op een goed en gezonde organisatie die zijn plaats in Nunspeet meer dan eens heeft bewezen.

1Jaar actief

1Medewerkers